Nieuws: Niet in de akte? Heb ik dan recht van overpad?

Erfdienstbaarheden leggen bezitters van percelen op of zij iemand anders moeten toestaan om gebruik te maken van het betreffende perceel. Recht van overpad is een bekende erfdienstbaarheid. Erfdienstbaarheden zijn vaak vastgelegd in de notariële akte van levering van een perceel, maar kunnen ook door verjaring ontstaan. Deze erfdienstbaarheden zorgen, ook als ze zijn vastgelegd, alsnog vaak voor onenigheid. Het is daarom van belang om de afspraken over het recht van overpad duidelijk en volledig op te nemen in een akte.

Uitgangspunt bij de beoordeling of er op een perceel een erfdienstbaarheid is gevestigd, is de notariële akte. Of iemand dus recht van overpad heeft, staat meestal vermeld in de akte. Betekent dit dat indien het recht van overpad niet is benoemd in de akte, dit recht van overpad niet bestaat?  Nee, dat is niet zondermeer het geval. Door  jarenlang gebruik van een pad/overweg kan er een recht van overpad ontstaan, dit wordt verkrijgende verjaring genoemd. Het gebruik hiervan moet dan tenminste 20 jaar zijn, maar is vaak lastig te bewijzen. Het opnemen van een recht van overpad in een notariële akte geeft een stuk meer zekerheid. 

Recht van noodweg

Het kan feitelijk zo zijn dat een woning alleen bereikbaar is via het perceel van een ander, maar dat betekent nog niet dat er automatisch een recht van overpad is. Uit uitspraken van rechters blijkt dat zij dan wel een recht van noodweg moeten verlenen, zodat er een verbinding is met de openbare weg en bewoners en bezoekers het betreffende perceel kunnen bereiken en verlaten.

Wilt u meer weten over erfdienstbaarheden? Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.