Nieuwe pachtnormen van kracht

Oanmakke op 9 juli 2023

Per 1 juli 2023 zijn de nieuwe pachtnormen van kracht. 

Jaarlijks worden per 1 juli de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. Dit wordt ook wel het pachtnormenbesluit genoemd.

Per 1 juli 2023 stijgen de huurprijsgrenzen met 10,0%. Hiermee stijgen de pachtprijzen meer dan gebruikelijk. Dit komt gedeeltelijk door de bovengemiddelde opbrengsten in het jaar 2021 en gedeeltelijk door de bovengemiddelde inflatie van het afgelopen jaar.