Nieuws: Eens gegeven blijft gegeven

Schenkingen die voor 1 januari 2003 werden gedaan moesten volgens de wet ingebracht worden.

De gedachte achter deze regel was, dat de kinderen die tijdens leven meer geschonken hadden gekregen, minder uit de erfenis van de ouders ontvangen, zodat per saldo uiteindelijk alle kinderen een gelijke portie krijgen. De inbrengregel heeft echter in het verleden tot vele ruzies en onduidelijkheden geleid en geldt daarom niet meer vanaf 1 januari 2003.

Voor schenkingen die zijn gedaan vóór 1 januari 2003, blijft de regel echter gelden. Wilt u dat niet, dan is het verstandig om in uw testament op te nemen dat de kinderen hun schenkingen uit het verleden niet met de erfenis hoeven te verrekenen en dat de regel geldt: “eens gegeven, blijft gegeven”. Dat kan veel geruzie voorkomen.

Mocht u één van de kinderen willen helpen met een schenking, terwijl de anderen (nog) niets krijgen, dan kunt u bij die betreffende schenking laten vastleggen dat het kind de schenking moet zien als een voorschot op de erfenis die later juist nog wel dient te worden verrekend met de erfenis.

Wilt u meer weten over inbreng van schenkingen? Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.