Nieuws: Intrekking bijstand door machtiging

Iemand die een bijstandsuitkering ontvangt, heeft de plicht om te melden als hij over meer geld kan beschikken dan toegestaan, bijvoorbeeld door een gift, een erfenis of bij het optreden als gemachtigde.

De rechtbank Midden-Nederland deed hierover onlangs een bijzondere uitspraak: een dochter die als gemachtigde met de pinpas over de rekening van haar ouders kon beschikken had dat moeten melden. Haar bijstandsuitkering werd met een boete teruggevorderd. 

Geen restricties

De rechter vond dat de het hele tegoed op de rekening van de ouders redelijkerwijs tot haar beschikking stond, zodat zij daarmee in haar levensonderhoud kon voorzien. De rechter gaf aan dat de dochter niet kon aantonen dat er restricties verbonden waren aan het gebruik van de bankpas, zoals een maximumbedrag per maand. Ze kon zonder toestemming geld opnemen.

In een andere zaak heeft een bijstandsgerechtigde zoon als gemachtigde van zijn vader uitgaven gedaan waarbij niet helder is dat deze uitgaven alleen aan vader ten goede zijn gekomen. Ook hij moet de verleende bijstand terugbetalen met een boete.

Vragen over een volmacht?

In de zaak van de dochter is hoger beroep ingesteld. Maar vooralsnog blijft het van belang dat u goed overweegt of u, indien u een bijstandsuitkering heeft, wilt optreden als gemachtigde. Heeft u vragen over een volmacht voor uw ouders of andere dierbaren? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

 
 
 
Bron: Centrale Raad van Beroep 14 november 2017, nr 15/7788 WWB (CRVB:2017:3977).