Nieuws: Onterfd kind mag gegevens opvragen

Als een kind wordt overgeslagen in het testament van zijn vader of moeder, dan kan hij, bij de andere erfgenamen en de executeur, aanspraak maken op zijn zogenaamde legitieme portie.

Legitieme portie

De legitieme portie is de helft van het erfdeel waar hij of zij (het kind) normaal gesproken recht op had ... Maar hoe weet het kind waarover de helft wordt berekend?

De wet biedt uitkomst hierbij. Het is namelijk bij wet geregeld dat het overgeslagen kind het recht heeft om inzage te vragen in álle stukken die hij nodig heeft om zijn portie (deel) te kunnen berekenen. De gegevens kunnen opgevraagd worden bij bij de executeur, of bij de andere erfgenamen. Als het moet kan iemand – weliswaar op eigen kosten – de inzage via de rechter afdwingen.

Als de executeur en erfgenamen weigeren om mee te werken, dan kan via de rechtbank een verzoek worden ingediend om informatie direct via de bank te verkrijgen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over rechten bij onterving? Neem contact met ons op.