Artikel over de verdeling na een relatiebreuk.

Stellen zijn over het algemeen slordig in het bijhouden van ieders betalingen voor een woning. Zowel bij aankoop, als bij onderhoud of vernieuwing wordt slecht bijgehouden hoeveel een ieder inbrengt. Heeft hij bij aankoop van het huis extra betaald voor de nieuwe badkamer? Betaalde zij grotendeels de houten vloer? Veel stellen maakt het niet uit, zij bedekken deze financiële afwikkeling met de mantel der liefde. De verdeling van inbreng wordt niet vastgelegd.  

Bij verkoop van de woning, maar vooral bij een relatiebreuk, kan er discussie ontstaan over het verschil in inbreng. Opeens wil men zijn inleg terug, of men vindt dat de overwaarde van het te verkopen huis meer zichzelf dan de ander toekomt.

Voorbeeld inbreng v.s. bezit

Een recent voorbeeld van een in gemeenschap van goederen gehuwd stel, dat in echtscheiding verwikkeld was: Volgens de man had hij geld van zijn ouders geleend om de echtelijke woning aan te kunnen kopen. Deze lening was in de loop der jaren verrekend met schenkingen van zijn ouders aan hem in privé. De man stelde zich op het standpunt dat de gehele woning daardoor aan hem toegedeeld zou moeten worden, nu hij meer dan 50% van de woning had gefinancierd. De rechter oordeelde dat de aankoop, de leningen en de ontvangen schenkingen van de ouders niet gelijktijdig hadden plaatsgevonden, waardoor de man ongelijk kreeg. De woning bleef tot de gemeenschap van goederen behoren en de man moest de waarde van de woning delen met zijn ex.

Wilt u onduidelijkheid over de inbreng in de woning voorkomen? Wellicht bevatten uw huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract al een bepaling en anders is het mogelijk om uw afspraken alsnog goed vast te leggen. Neem gerust eens contact op voor een oriënterend gesprek.