Noch efkes en dan...

Oanmakke op 25 januari 2022

Nog even en dan moeten in Nederland meer dan 1,5 miljoen organisaties hun UBO’s ingeschreven hebben in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over een organisatie. 

Denk aan mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een BV. Of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof, of meer dan 25% stemrecht bij een statutenwijziging van een stichting. Iedere organisatie heeft 1 of meer UBO's.

Wil je weten wie de UBO's van jouw organisatie zijn? Dit bepaal je als organisatie zelf, uiteraard wel aan de hand van de regels. De verplichting om de UBO’s in te schrijven geldt onder meer voor een BV, NV, stichting, vereniging en coöperatie. Eenmanszaken zijn vrijgesteld en ook de verenging van eigenaren van een appartementencomplex hoeven geen UBO te registreren. 

Het UBO-register is opgezet om bij te dragen aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Daarnaast kun je, door de openbaarheid van het register, nagaan wie achter een organisatie zit en met wie je zaken doet.

Het register komt voort uit Europese regelgeving. Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. In Nederland is het beheer van het UBO-register in handen van de Kamer van Koophandel. Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u dan ook veel meer informatie over de UBO registratie. 

Meer weten? Neem contact op.