Pas op met dubbele vrijgestelde schenking eigen woning

Oanmakke op 14 maart 2019

Het is inmiddels algemeen bekend: iedereen in Nederland mag een persoon tussen de 18 en 40 jaar € 102.010 belastingvrij schenken, als de schenking maar wordt besteed voor de aankoop of verbouwing van een huis of aflossing van de hypotheek voor de eigen woning. Van deze mogelijkheid is al naar hartenlust gebruik gemaakt. Heel wat starters op de woningmarkt hebben door deze schenkingen een steuntje in de rug gekregen.

Doorgaans vinden deze schenkingen in de familiesfeer plaats, voornamelijk tussen ouders en kinderen, maar ook tussen grootouders en kleinkinderen, of ooms en tantes die aan neven en nichten schenken. Een familierelatie is niet per se vereist, ook mensen zonder bloedverwantschap kunnen de grote vrijgestelde eigenwoningschenking doen. Sommige mensen hebben geluk en krijgen zowel een schenking van bijvoorbeeld hun ouders als van hun grootouders. Twee keer de grote schenking tussen dezelfde personen kan wel, maar dan wordt er over de tweede schenking gewoon schenkbelasting geheven bij de ontvanger van de schenking. Afhankelijk van de relatie tussen deze personen kan de schenkbelasting 10 tot 40% bedragen.

Nu zijn er mensen die met elkaar afspreken dat zij elkaars kinderen schenken om op die manier – via een omweg – nog een tweede keer een vrijgesteld bedrag aan de kinderen te kunnen schenken. Dit is niet de bedoeling van de fiscus en de kans bestaat dat de fiscus gaat optreden tegen deze constructies. Daarnaast loopt u het risico dat u uw geld kwijt bent na de schenking aan het kind van het andere echtpaar, terwijl er bij de schenking aan uw kind een probleem optreedt en uw kind niks ontvangt. Te denken valt aan het ontbreken van toestemming van de echtgenoot van de schenker, waardoor de schenking later vernietigd kan worden. Of een faillissement van de schenker waarbij de curator het geschonken bedrag zou kunnen terugvorderen.

Overweegt u de grote vrijgestelde schenking, neem dan contact met ons op, zodat wij u kunnen adviseren.