40 is maximum leeftijd eenmalige hoge vrijstelling

Oanmakke op 5 januari 2021

Net een jaartje ouder dan 40 en daardoor de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling mislopen. Dat is voor velen een zure gewaarwording. Voor de rechter werd zelfs de vraag opgeworpen of de leeftijdsgrens niet discriminerend is.

Geen discriminatie volgens rechter

Voor wie ouder is dan 40 jaar en een hogere schenking ontvangt dan volgens de normale jaarlijkse schenkingsvrijstelling toegestaan, heeft het – als u de schenking heeft gebruikt om een deel van de eigenwoningschuld af te lossen - geen nut om in de aangifte schenkbelasting een beroep te doen op de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor een eigen woning. De inspecteur zal de schenkingsvrijstelling om die reden niet van toepassing verklaren. Volgens de rechter leidt dit niet tot discriminatie in de zin van de Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Kleine financiële buffer als reden

Uit de totstandkoming van de wettelijke vastlegging van de structurele verhoging van deze vrijstelling blijkt dat de overheid hiermee vooral een bijdrage wil leveren aan de reductie van de eigenwoningschuld. De keuze voor de leeftijdsgrens van 40 jaar heeft te maken met het feit dat mensen tot die leeftijd met meest te lijden hebben onder onderwaarde van hun woning en met het feit dat jonge huishoudens tot 40 jaar slechts kleine financiële buffers hebben. De rechter mag volgens de overheid in redelijke mate onderscheid maken tussen het probleem van de eigenwoningschuld en de effectiviteit van de gekozen oplossing om die terug te dringen.

Wilt u meer weten over de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling? Bel ons voor het maken van een afspraak.