Schenken in het nieuwe jaar

Oanmakke op 20 januari 2020

Veel mensen doen schenkingen tijdens hun leven, zodat ze hun nalatenschap verkleinen. Ze schenken bijvoorbeeld elk jaar het vrijgestelde bedrag aan kinderen of aan anderen. Vanwege die vrijstelling hoeft er over de schenking geen schenkbelasting betaald te worden, en tegelijk verkleint men de uiteindelijke erfenis. Op het moment van overlijden valt de erfbelasting dan lager uit voor de erfgenamen.

De vrijstellingen voor schenkbelasting worden per kalenderjaar berekend. Om die reden is het in december altijd druk bij notariskantoren.

Er is ook een reden om er in januari snel bij te zijn met schenken.  Schenkers en ontvangers lopen dan namelijk het minste risico om door de ‘180-dagen regel’ getroffen te worden. De 180-dagen regel houdt in dat alles wat binnen zes maanden voor overlijden wordt geschonken, toch opgeteld moet worden bij de nalatenschap van de schenker. Deze schenkingen tellen mee voor het berekenen van erfbelasting over de nalatenschap. Het beoogde doel, namelijk het verlagen van de erfenis, wordt dan niet bereikt!

Doet u de jaarlijkse schenking gelijk in januari, dan bent u er na zes maanden al zeker van dat de schenking niet alsnog belast zal worden bij overlijden.

Wilt u meer weten over een slim schenkingsplan tijdens leven, om zo erfbelasting bij overlijden te kunnen minimaliseren? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u verder.