Slim omgaan met schenkingen

Oanmakke op 6 februari 2019

Het krijgen van een erfenis wordt meestal geassocieerd met blijdschap vanwege het ontvangen van een grote som geld. De andere kant van de medaille is natuurlijk dat er een dierbaar persoon is overleden. Daarnaast komt ook de belastingdienst om de hoek kijken, door de erfgenamen een blauwe enveloppe met een aanslag erfbelasting te sturen.

Het is logisch dat veel mensen hun best doen om al tijdens leven schenkingen te doen en zo hun nalatenschap te verkleinen. Ze kunnen bijvoorbeeld elk jaar het vrijgestelde bedrag schenken. Vanwege de vrijstelling hoeft er dan geen schenkbelasting betaald te worden, en tegelijk verkleint men de uiteindelijke erfenis waardoor op het moment van overlijden de aanslag erfbelasting lager uitvalt.

Een andere optie is het schenken van een wat groter bedrag waardoor wel een beetje schenkbelasting betaald moet worden, bijvoorbeeld 10% in de eerste schijf in geval van een schenking door de ouder aan een kind. Hierdoor wordt de nalatenschap van de ouder alvast verminderd en wordt voorkomen dat het kind bij overlijden een grote nalatenschap erft en een groot deel in een hogere schijf van 20% wordt belast. Een mooie besparing!

Het is wel belangrijk om al tijdig te beginnen met het doen van deze schenkingen. Als er kort voor overlijden nog geschonken wordt, dan strooit de beruchte 180-dagen regel misschien roet in het eten. De 180-dagen regel houdt in dat alles wat binnen zes maanden voor overlijden wordt geschonken, toch opgeteld moet worden bij de nalatenschap. Deze schenkingen tellen mee voor het berekenen van erfbelasting over de nalatenschap. Gelukkig mag de belasting betaald over de schenking wel verrekend worden met de erfbelasting bij overlijden.

Wilt u meer weten over een slim schenkingsplan tijdens leven, om zo erfbelasting bij overlijden te kunnen minimaliseren? Neem gerust eens contact op met onze specialisten op dit gebied.