Slok op een borrel

Oanmakke op 28 juni 2021

Al enkele jaren kennen wij verschillende tarieven in de overdrachtsbelasting. Voorheen was het tarief voor de overdracht van een onroerende zaak, ongeacht wat voor zaak het was, altijd 6%. Voor de overdracht van woning is enkele jaren geleden dit tarief verlaagd naar 2%.

Sinds 1 januari 2021 geldt dat tarief van 2% alleen nog maar als je de woning ook daadwerkelijk zelf als woning gaat bewonen. Doe je dat niet, dan is een tarief van 8% van toepassing. Dit was voorheen nog 6%, maar is onlangs opgehoogd is naar 8%. Dat scheelt een slok op een borrel!

Tja en wat is dan een woning ... Die vraag blijkt nog niet altijd zo makkelijk te beantwoorden te zijn en er zijn dan ook al vele zaken voorgelegd aan de rechter.

Zoals onlangs waarbij verkoper een onroerende zaak, die oorspronkelijk is ontworpen en gebouwd als woning, gedeeltelijk gaat slopen, waarna nog slechts (een gedeelte van) het souterrain resteert. Verkoper verkoopt en levert vervolgens de onroerende zaak aan koper.

In geschil is of de verkrijging van het perceel met de resterende bebouwing kan worden aangemerkt als de verkrijging van een woning.

Iedereen is het er over eens dat de onroerende zaak oorspronkelijk als woning is ontworpen en gebouwd, nadien geen andere dan een woonbestemming heeft gehad en op het moment van de verkrijging nog steeds bestond, zij het gedeeltelijk gesloopt en in sterk vervallen staat. Daarmee is de onroerende zaak naar het oordeel van de Rechtbank op het moment van verkrijging naar zijn aard bestemd voor bewoning. De aard van de onroerende zaak gaat niet verloren door gedeeltelijke sloop, schade en verval.