Te vroeg gejubeld

Oanmakke op 27 maart 2022

Op 12 februari 2022 lieten wij u in ons nieuwsitem nog weten dat de afschaffing van de zogenaamde jubelton in zicht was, maar dat dit niet eerder zou plaatsvinden dan in 2024. Volgens het ministerie had de Belastingdienst niet genoeg capaciteit om de aanpassingen in de aangifte en de achterliggende systemen door te voeren.

Het blijkt dat de genoemde problemen zich niet voordoen als ze de vrijstelling niet afschaffen, maar wel het bedrag verlagen. Het kabinet heeft daarom voorgesteld om de vrijstelling per 1 januari 2023 te verlagen tot het bedrag dat kinderen tussen 18 en 40 jaar zonder nadere voorwaarden belastingvrij mogen ontvangen. Voor het jaar 2022 bedraagt dat € 27.231,-.

In februari hebben we dus wat te vroeg gejubeld toen we dachten dat er nog wel twee jaar lang tot 1 januari 2024 (ruim) een ton geschonken kon worden voor de aanschaf van een eigen woning. De nadere uitwerking van dit nieuwe voorstel moet nog vorm krijgen en ook hoe om te gaan met een eventuele mogelijkheid om gebruik te maken van de thans nog geldende spreidingsmogelijkheid van de huidige vrijstelling.

We houden u op de hoogte, want er zal de komende maanden nog genoeg te melden zijn voor we uitgejubeld zijn.