Testament voor samengesteld gezin

Oanmakke op 2 december 2019

Echtparen met een samengesteld gezin, moeten na een bespreking over hun testament vaak diep zuchten: ze hadden niet gedacht dat er zoveel bij zou komen kijken!

Heel vaak willen deze stellen elkaar na overlijden goed verzorgd achterlaten, maar ook de eigen kinderen en de stiefkinderen eerlijk behandelen. Bij het maken van hun testament moeten zij dan een keuze maken: wat is belangrijker? De partner goed achterlaten, of uiteindelijk hun vermogen voor de eigen kinderen veiligstellen?

Meestal komen we er na een of twee besprekingen wel uit. Als we dan testamenten gaan opstellen is dat natuurlijk maatwerk, want geen gezin is hetzelfde. Maar de rode draad is doorgaans dat de langstlevende het hele vermogen tot zijn of haar beschikking houdt, of in ieder geval in de woning kan blijven wonen en de inboedel krijgt. De kinderen moeten wachten op hun erfdeel, tot de langstlevende er ook niet meer is. Het is dan een kwestie van techniek om het testament zo in te richten, dat bij overlijden van de langstlevende niet het hele vermogen naar een van beide groepen kinderen gaat.

Sommige mensen zien de stiefkinderen zelfs als ‘eigen kinderen’ en nemen in hun testament op dat zij alle kinderen gelijkstellen, zodat de stiefkinderen ook van de stiefouder erven. Hierbij is het belangrijk om in het testament duidelijk te omschrijven wat er moet gebeuren als het huwelijk van het echtpaar strandt. De ex-partner wordt dan meestal uitgesloten, maar moeten de stiefkinderen na een echtscheiding nog steeds als eigen kind erven van de stiefouder? Of vervalt hun erfrecht dan?

Als u niet duidelijk bent over uw bedoelingen in het testament, kan het zijn dat de erfgenamen bij de rechter belanden met een conflict over de uitleg van uw testament. Het is tegenwoordig heel gebruikelijk om uw bedoelingen te omschrijven in een aparte paragraaf aan het begin van uw testament, een ‘considerans’ of ‘overweging vooraf’ genaamd. Is uw testament ingewikkeld of wilt u dat uw bedoelingen zonneklaar blijken uit uw testament, kom gerust eens langs om uw testament te laten beoordelen.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 5 november 2019, nr. 200.245.333/01, ECLI:NL:GHARL:2019:9522.