Verhoging overdrachtsbelasting

Oanmakke op 23 oktober 2022

In de plannen gepresenteerd op Prinsjesdag is opgenomen om het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting vanaf 1 januari 2023 te verhogen van 8% naar 10,4%.

Het huidige verlaagde tarief van 2% dat geldt als iemand een huis koopt waar hij zelf in gaat wonen, blijft wel gelden. Net als de startersvrijstelling, waarbij kopers die nog geen 35 jaar zijn (onder voorwaarden) een woning voor eigen gebruik kunnen kopen zonder overdrachtsbelasting te betalen.

Achterliggende gedachte van de verhoging van het algemene tarief is dat mensen die een woning willen kopen voor eigen gebruik een betere positie krijgen op de koopwoningmarkt ten opzichte van beleggers.

Het hogere tarief van 10,4% gaat echter ook gelden voor de verkrijging van registergoederen, niet zijnde woningen, zoals bedrijfsgebouwen of weiland. Dit uiteraard mits er geen vrijstelling van toepassing is.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op.