Week van de Starter

Oanmakke op 1 september 2020

In de week van 28 september tot en met 3 oktober organiseert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met woonpartijen de 'Week van de Starter'. Het doel van deze week is om de positie van starters op de woningmarkt te verbeteren door te zorgen voor een compleet en onafhankelijk overzicht van informatie. De bijbehorende website vind je hier

Centrale informatievoorziening

Het ministerie vindt het voor starter al lastig genoeg om een passende woning te vinden en vindt dat informatievoorziening daarbij dan in ieder geval geen struikelblok mag zijn. Het woningaanbod is beperkt en de concurrentie is groot. De starter staat voor veel belangrijke keuzes, over hoeveel geld er besteed kan worden, waar hij of zij wil wonen, of ze willen kopen of huren.

De juiste informatie hebben helpt bij het maken van deze belangrijke keuzes. Deze informatie is echter versnipperd over verschillende organisaties en informatiebronnen. Het is daarmee moeilijk om snel een compleet overzicht te krijgen van de mogelijkheden die een starter op de woningmarkt heeft.

Samenwerkingsverband

Het ministerie van BZK organiseert daarom samen met Aedes, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, VBO, Vastgoedpro, NVM, De Hypotheekshop, SVn, Vereniging Eigen Huis en NHG de Week van de starter. Het doel van deze week is om starters op de woningmarkt één centrale plek aan te bieden waar zij alle benodigde informatie over het huren of kopen van hun eerste huis kunnen vinden. In de Week van de Starter brengen zij deze centrale plek onder de aandacht door het organiseren van verschillende events voor starters op de woningmarkt.

De betrokken partijen zetten zich in om de Week van de Starter tot een succes te maken. Door er samen voor te zorgen dat we complete en betrouwbare informatie aanbieden hopen wij zo veel mogelijk starters te bereiken en hun kansen op het vinden van hun eerste huis te verbeteren. Bekijk hier de site voor Starters op de woningmarkt.

Starter op de woningmarkt? Ook wij kunnen u helpen.

Wilt u meer weten over het kopen van een huis en het vastleggen daarvan in een koopakte, leveringsakten en hypotheekakte? Bel Sekuer Notarissen voor het maken van een afspraak.