Wetsvoorstel excessief lenen van eigen BV verzacht

Oanmakke op 2 mei 2022

Lenen van de eigen BV wordt vanaf 2023 minder vergaand aan banden gelegd dan aanvankelijk was voorgesteld. Dat blijkt uit een wijziging van een wetsvoorstel van de staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij. Het wetsvoorstel moet voorkomen dat ondernemers via de eigen bv belastingheffing in box 2 uitstellen of zelfs afstellen.

Wie vanaf 1 januari 2023 meer dan € 700.000 leent van de eigen bv, moet in box 2 inkomstenbelasting betalen. Eerder was het voorstel om dit bedrag op € 500.000 te zetten. Maar in het coalitieakkoord is afgesproken dit bedrag te verhogen. Het maximumbedrag van € 700.000 dat belastingvrij mag worden geleend, geldt voor de aanmerkelijkbelanghouder en zijn partner gezamenlijk.

Momenteel is het voor personen met een aanmerkelijk belang in een BV nog mogelijk om onbeperkt geld te lenen uit de BV zonder dat op dat moment belasting wordt betaald. Vaak wordt geen dividend of loon uitgekeerd omdat geld uitlenen fiscaal voordeliger is. Het wetsvoorstel beperkt deze mogelijkheid. Ook wordt de ongelijkheid tussen de verschillende rechtsvormen voor een onderneming zo beperkt.

Een lening voor de eigen woning blijft voor deze regeling buiten aanmerking voor zover voor die eigenwoningschuld een recht van hypotheek op de eigen woning is verstrekt aan de BV.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.