Wij zijn open!

Oanmakke op 1 april 2020

Notarissen hebben volgens de wet een ministerieplicht. Dit houdt in dat zij verplicht zijn hun diensten te verlenen aan degenen die daarom vragen. Een notaris behoort tot de lijst van vitale beroepen.  

Juist in deze tijd wil men de zaken graag goed geregeld hebben. Ons kantoor is daarom ook 'gewoon'geopend.

Maatregelen rondom coronavirus

Wij hebben wel besloten om naast de RIVM-maatregelen het directe contact zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent onder meer:

1.    Adviesgesprekken kunnen nog wel op kantoor plaatsvinden, maar worden daar waar mogelijk, via telefoon of beeldbellen gedaan. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

2.    Huisbezoeken worden in beginsel niet meer gedaan. Dit betekent dat wij in beginsel niet bij u binnenkomen, maar voor ondertekening van stukken kunnen wij wel bij u aan de deur komen.  

3.    Het gebruik van volmachten wordt door ons gestimuleerd. Wij informeren u tijdig over het gebruik van volmachten.

4.    Bezoek aan ons kantoor proberen wij te beperken; zij die niet noodzakelijk bij de ondertekening aanwezig hoeven te zijn, vragen wij dan ook om niet te komen. Dit geldt ook voor adviseurs bij besprekingen.

5.    Het kopje koffie, thee of cappuccino dat wij gewend zijn aan te bieden, serveren wij nu even niet.

Tot slot: als u gezondheidsklachten (koorts, keelpijn, hoesten en neusverkoudheid e.d.) heeft, verwachten wij dat u thuisblijft. Dit is een landelijke maatregel, deze geldt uiteraard ook voor ons kantoor.

Hoe gaat bezoek aan het kantoor?

Onze dames bij de receptie ontvangen u zoals altijd hartelijk, maar op gepaste afstand. Zij geven aan waar u plaats kunt nemen. In de spreekkamer wordt u verzocht 1,5 meter afstand in acht te nemen. De stoelen staan op deze afstand rond de tafel. Na ieder bezoek maken wij de spreekkamer schoon, zodat ook een volgende bezoeker veilig aan tafel kan komen.

Wat nu in geval van thuis-quarantaine, of als iemand fysiek niet meer in staat is om de akte te ondertekenen?

In uiterste nood en in rampsituaties geeft de Notariswet een notaris de mogelijkheid om een akte op te maken en te tekenen, zonder dat u daarbij aanwezig bent. Van deze mogelijkheid kan echter alleen onder zeer strenge eisen én in uiterste noodsituaties gebruik worden gemaakt.

Meer weten over het werk van de notaris in coronatijd?

Neem contact met ons op voor meer informatie. Wij staan voor u klaar, op gepaste afstand ... maar altijd betrokken!

Kijk ook eens bij: