Erik Nijmeijer

Erik Nijmeijer is spesjalist yn registergoed. Fan de oerdracht fan besteande gebouwen oant nijbou: Erik hat alle kennis yn 'e hûs om elk trajekt juridysk wetterticht te krijen. Syn doel is om ôfspraken sa op papier te setten dat der gjin spjelde mear tusken te krijen is. Dêrby skoot er geregeld sels oan tafel mei klanten om juridyske kwestjes te bepraten. Yn dy kombinaasje fan klantekontakt en juridysk puzzeljen efter de skermen leit Eriks grutte krêft.