Nellie Schievink

Notarieel meiwurker Nellie Schievink is wurksum op de ôfdieling ûndernimmingsrjocht en registergoed. Dêrneist stipet se har kollega’s mei dossiers op it mêd fan ûndernimmingsrjocht. Beide spesjalisaasjes kombinearret se sûnder muoite en dat makket dat se in wiere teamplayer is op kantoar. Nellie wurket sekuer oan har dossiers, dêr't har nochtere aard goed by fan pas komt yn stressfolle situaasjes.