Sekuererslagen Dagen op 26 & 27 oktober

Kom naar onze Sekuererslagen dagen op 26 en 27 oktober op de 50plus WoonLifestylebeurs voor mooie kortingen en 'ronde prijzen'!

Wilt u uw vermogen veiligstellen voor de eigen bijdrage in de zorg?

De eigen bijdrage voor het verzorgings- of verpleeghuis kan oplopen tot ruim € 2.300 per maand. De kans is groot dat u uw vermogen moet gaan opeten om de eigen zorgbijdrage te betalen. Als u altijd hard heeft gewerkt en heeft gespaard of u heeft een eigen woning, dan moet u dus zelf flink meebetalen aan uw zorg. Bovendien blijft er door de eigen bijdrage minder over om aan uw kinderen na te laten: de erfenis verdampt! Verder wordt uw vermogen bekeken naar de stand van uw vermogen twee jaar terug! Met een goed testament kunt u maximaal de helft van uw vermogen veiligstellen voor de zorg. Neem op tijd maatregelen.

Toch de toestemming van de kinderen nodig bij overlijden?

Stel u bent getrouwd en u heeft “vroeger” een langstlevende testament laten maken. Laat uw “oude” testament controleren, want bij oude "vruchtgebruik"-testamenten worden de kinderen mede-eigenaar van alle bezittingen, zoals ook uw eigen woning en bankrekeningen. Daardoor heeft de langstlevende partner de medewerking van de kinderen nodig na het overlijden. U wilt toch niet afhankelijk zijn van de toestemming van uw kinderen voor bijvoorbeeld verkoop van de woning of het beschikken over uw bankrekening? Dat kunt u voorkomen door een nieuw testament te maken.

U wilt toch ook een levenstestament?

In een ‘gewoon’  testament regelt u wat er moet gebeuren na uw overlijden. In een levenstestament regelt u zaken voor als u nog wel leeft maar niet meer (goed) beseft wat u doet. Want stel: u wordt dement of krijgt een herseninfarct. Hoe voorkomt u dan dat er dingen gebeuren die u niet had gewild?

Stel uw partner wordt opgenomen in een verzorgingstehuis en u wilt de woning verkopen. Dan heeft u de handtekening van uw partner nodig en die begrijpt het allemaal niet meer zo goed. Als u niets heeft geregeld dan moet u toestemming vragen aan de Rechtbank om het huis te verkopen. Als u bij de notaris ooit uit voorzorg al een volmacht heeft gegeven aan uw partner is er geen probleem. Ook kunt u regelen dat de gemachtigde dan schenkingen mag doen, bijvoorbeeld aan de kinderen. Daardoor wordt uw vermogen kleiner en dus ook de eigen bijdrage voor de zorg.

U kunt ook medische zaken regelen, zodat degene aan wie u volmacht geeft voor u beslissingen kan nemen met uw arts, voor het geval u dat zelf niet meer kunt. Wilt u dat medische behandelingen worden voortgezet ‘tot het bittere einde’ of juist niet? En hoe denkt u over euthanasie?

Al gehoord van de papieren schenking?

Wat u nu (belastingvrij) schenkt, wordt bij uw overlijden niet meer belast met erfbelasting. Door te schenken kunt u ook voorkomen dat u uw vermogen helemaal moet opeten als u in het verzorgingstehuis terecht komt. Door te schenken wordt uw vermogen kleiner en dus ook uw eigen bijdrage.

Mooi hoor, die schenkingen, maar wat als uw geld “vast zit in de stenen” van uw eigen huis? Dat telt ook mee als vermogen voor de belasting, maar u kunt er geen boodschappen van doen. U kunt er wél van schenken en zo de waarde van uw huis voor de erfbelasting en het tehuis verlagen, zodat u later minder hoeft te betalen. Hoe? Met een "schenking op papier". U schenkt dan geen contant bedrag, maar u laat door de notaris een akte van schenking opmaken. Daarin staat dat u een bedrag (bijvoorbeeld € 5.000 per kind = de schenking) schuldig bent aan ieder kind. U hoeft dat geld niet echt aan de kinderen te geven, want alleen op papier krijgt u een schuld aan de kinderen.  Als u drie kinderen heeft, kunt u dus elk jaar uw vermogen met € 15.000 kleiner maken, zonder dat u dat geld kwijtraakt. Ondertussen daalt uw vermogen en wordt de toekomstige erfenis op papier kleiner. Ook voor de verzorgingstehuizen daalt uw vermogen en als u daar terecht komt is dus ook uw eigen bijdrage kleiner. Het mooie is dat u de baas blijft van het bedrag wat u op papier schenkt. U kunt het ook gewoon uitgeven als u wilt. De kinderen ontvangen het bedrag immers pas bij overlijden van de ouders, waardoor er erfbelasting wordt bespaard. Als u wordt opgenomen in het verzorgingstehuis ontvangen de kinderen het bedrag ook, waardoor uw vermogen kleiner is en daardoor ook uw eigen bijdrage. 

Op de beurs vertellen we u graag meer over al deze zaken. Graag tot ziens!

Survento 50plus & Woonlifestylebeurs
26 oktober 13.00 - 21.00 uur
27 oktober 10.00 - 17.00
Lantearne, Jan Binneslaan 49 Surhuisterveen
Website voor meer informatie

Komt u niet naar de beurs en wenst u meer informatie? Dan kunt u uiteraard contact met ons kantoor opnemen.

 
Mookerslagen dagen bij Mook de Notaris