Oer ús

Sekuer Notarissen rjochtet him op alle notariële wurksumheden. Jo kinne by ús terjochte foar bysûndere spesjalisaasjes, lykas ûndernimmingssaken (B.V.'s en agraryske saken (kavelruilen, pachten ensfh.). Mar ek ûnreplik goed en persoane- en famyljerjocht. Jo kinne by ús terjochte foar saakkundichheid op elk fakgebiet. Sekuer Notarissen is der foar 'de gewoane partikulier', mar ek foar de lytse, grutte en rappe ûndernimmers.

Meester Margriet van der Veen - Brouwer

Kandidaat-notaris, ferfangt de notaris

Kandidaat-notaris

Sigrid Kuikman, notarisklerk bij Sekuer Notarissen

Notarisklerk, Agrarysk spesjalist, lid VASN

Timo van Buiten, notarisklerk bij Sekuer Notarissen

Notarisklerk

Notarisklerk

Erik Nijmeijer, notarisklerk

Notarisklerk

Veronica van Ast, notarieel medewerkster bij Sekuer Notarissen

Notarieel meiwurker

Maaike van der Veen, notarieel medewerkster en gastvrouw

Notarieel meiwurker / resepsjoniste

Petra Hoekstra, notarieel medewerkster

Notarieel meiwurker / resepsjoniste

Yvonne van der Boon, notarieel medewerkster

Notarieel meiwurker

Nellie Schievink, notarieel medewerkster

Notarieel meiwurker

Nynke de Haan, notarieel meiwurker

Notarieel meiwurker

Annie de Jong, Notarieel meiwurker / receptioniste

Notarieel meiwurker / resepsjoniste