Vergeet de pachtovereenkomst niet

Oanmakke op 27 maart 2022

Bij een agrarische bedrijfsoverdracht wordt bij notariële akte vastgelegd dat de opvolger het  bedrijf overneemt van zijn voorganger, meestal zijn ouder(s). In de akte wordt geregeld dat de registergoederen, alsmede mogelijke fosfaat- en/of productierechten en betalingsrechten mee overgaan op de opvolger. Ook wordt uitgewerkt hoe de overname van de schulden plaatsvindt, de voldoening van de overnamesom wordt voldaan en worden overige bijzondere afspraken vastgelegd.

De overname van lopende pachtcontracten vindt echter niet bij deze notariële akte plaats. Hiervoor moet een zogenaamde indeplaatsstelling bij de verpachter gevraagd worden. Is de verpachter niet bereid om daaraan mee te werken, dan  kan de opvolger/pachter zich tot de rechter wenden voor indeplaatsstelling.

Onlangs heeft de rechter geoordeeld dat de pachtovereenkomst met vader ontbonden was en dat er niet een tijdige indeplaatsstelling voor zoon aangevraagd was. Dit omdat door de bedrijfsovername vader niet meer degene was die als pachter de pachtgrond gebruikte voor bedrijfsmatige landbouw. Volgens de pachtkamer was in deze casus de vordering van vader om zijn zoon voor hem in de plaats te stellen te laat ingesteld. Hij had hiertoe al minstens een jaar de gelegenheid gehad, maar had dat nagelaten.

Vergeet daarom niet bij een bedrijfsoverdracht ook eventuele pachtovereenkomsten aan te laten passen.

Neem contact op als u meer informatie wilt.